Hans Forsberg

Inspicient vid Musik och museer; Musicum

Telefon:
018-471 29 96
Mobiltelefon:
070-425 00 79
E-post:
Hans.Forsberg@musik.uu.se
Besöksadress:
Observatorieparken
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 Uppsala
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 UPPSALA
Hans Forsberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin