Linda Moberg

Biografi

Linda Moberg är Docent i statskunskap och arbetar som forskare i gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon är också affilerad till Statsvetenskapliga institutionen, där hon genomför merparten av sin undervisning.

Hennes forskningsintressen rör offentlig förvaltning och svensk välfärdspolitik. Ett centralt tema i hennes forskning är den politiska styrningen av äldreomsorg och sjukvård. Särskilt intresserad är hon av de senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringar, så som privatisering och valfrihet, samt vilka konsekvenser dessa har haft för de offentliga välfärdstjänsternas kvalitet. I nuvarande forskningsprojekt studerar hon vilka effekter statlig tillsyn har i äldreomsorg, sjukvård och grundskola samt vilken roll svenska förvaltningsdomstolar har för realiseringen av Socialtjänstlagens intentioner. Hon har bred undervisningserfarenhet från kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Linda Moberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin