Ingegerd Hildingsson

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

Telefon:
018-611 98 25
E-post:
ingegerd.hildingsson@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds Väg 14B, våning 2

Forskning

Mitt forskningsområde rör främst förlossningsrädsla och kvinnors önskemål om kejsarsnitt, men även studier som rör alternativa vårdformer, barnmorskors känslomässiga välbefinnande och barnmorskestudenters kunskap och trygghet i slutet av utbildningen. Jag har mer än 100 vetenskapliga publikationer och har även skrivit bokkapitel. Jag har mestadels metodkunskap inom kvantitativa metoder, interventionsstudier och randomiserade studier, mixade metoder och kvalitativ metodik. Förutom många nationella samarbetspartners så arbetar jag främst tillsammans med forskare i Australien och Nya Zeeland men har även projekt i Afrika, Indien, USA, Irland och England.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Ingegerd Hildingsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin