Petter Bertilsson Forsberg

Biografi

Mitt doktorandprojekt innebär i korta drag att jag undersöker hur akademiska forskning rör sig ut på en marknad. Jag är framförallt intersserad av samverkan mellan universitet och näringsliv som drivkraft för innovation och tillväxt.

Jag undervisar primärt i kursen innovationsledning 5 Hp men även i avdelningens kurser i grundläggande projektledning

Petter Bertilsson Forsberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin