Per Widén

Kort presentation

Bildarkivarie på avd. för specialsamlingar, Carolina Rediviva.

Biografi

Docent i Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan hösten 2020 arkivarie på kart- och bildenheten på Uppsala universitetsbibliotek. 2020-2022 är jag också 50% forskare på Nationalmuseum i projektet "History painting and sense of history - national subjects in the visual arts c. 1780-1830”.

Jag har tidigare arbetat som lektor och forskare i konstvetenskap och idé- och lärdomshistoria vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet och disputerade 2009 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845 (Gidlunds förlag), där jag analyserade debatten om ett svenskt nationalmuseum under 1800-talets första hälft.

Mina forskningsintressen omfattar historieskapande och historiebruk med särskilt fokus på decennierna kring 1800, nationalism, samlings- och utställningshistoria samt historiemåleri.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin