Marcus Lundberg

Akademiska meriter:
Doc. Excellent lärare

Kort presentation

I min forskningsgrupp vill vi förstå hur katalysatorer gjorda av övergångsmetaller fungerar på kvantnivå. Forskningen har tre huvudområden:

1. Utveckla metoder för att analysera röntgenspektra av övergångsmetaller
2. Förstå mekanismerna för vätgas och syrgasutveckling.
3. Simulera reaktioner i biologiska och biomimetiska system.

Det långsiktiga målet är att skapa få fram nya katalysatorer för att bilda bränslen från solen i ett förnybart energisystem. Besök min projektsida för mer information.

Biografi

Jag doktorerade på Stockholms universitet och har varit post-doc på Kyotos universitet (Japan) och Stanfords universitet (USA). Sedan 2011 arbetar jag på Teoretisk kemi på institutionen för Kemi - Ångström.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Patent

Marcus Lundberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin