Maria Correia de Verdier

Forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Neuroradiologi

E-post:
maria.correiadeverdier@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin