Andreas Frick

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

E-post:
andreas.frick@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent, PhD

Kort presentation

Varför lider vissa av handikappande rädslor och ångest? Vi försöker förstå de neurobiologiska och psykologiska orsakerna bakom uppkomst och vidmakthållande av rädslor. Genom att kartlägga utvecklingen av hjärnans nätverk och signalämnen och hur de tillsammans med psykologiska faktorer bidrar till rädslor hoppas vi kunna erbjuda bättre behandlingar för drabbade individer.

Nyckelord

  • anxiety
  • fmri
  • hjärnavbildning
  • neuroimaging
  • pet
  • psychiatry
  • psykiatri
  • womher
  • ångest

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Andreas Frick

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin