Erik Berglund

Kort presentation

Jag disputerade 2019 på en avhandling som berör hjärtkärlpatienters hälsa och hur denna patientgrupp hanterar och värderar sina förskrivna läkemedel. Min forskning är huvudsakligen inom folkhälso- och arbetslivsområdet, forskningen berör både faktorer som kan främja ett välfungerande arbetsliv, såväl som olika faktorer och interventioner som har betydelse för återgång i arbete efter sjukskrivning.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin