Alexander Stagnell

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Alexander.Stagnell@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Biografi

Forskningsintressen

Politisk filosofi, retorikhistoria, Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande

Kort CV

2022 – Junior Researcher, Alexander von Humboldtstiftelsens Residency Programme

2019 – FD i retorik, Uppsala universitet

2014-2015 – Gästdoktorand vid CESPRA, L'École des Hautes Études en Sciences Sociales

2011 – M.A, Uppsala universitet

2010 – Fil. Mag., Södertörns högskola

2010-2012 – Högskoleadjunkt i retorik, Södertörns högskola

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Alexander Stagnell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin