Thomas Kragh

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

Telefon:
018-471 32 11
E-post:
thomas.kragh@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Thomas Kragh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin