Janne Vedin

Gästlärare vid Institutionen för kemi - Ångström; Gemensam forskning

E-post:
janne.vedin@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin