Mikaela Holst

Kursadministratör vid Institutionen för elektroteknik; Administration och service

Mobiltelefon:
070-167 90 53
E-post:
mikaela.holst@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin