Martin Lind

Forskare vid Institutionen för ekologi och genetik; Zooekologi

Telefon:
018-471 26 88
E-post:
Martin.Lind@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Docent och forskare i Evolutionsbiologi vid Uppsala Universitet, samt Universitetslektor i Naturvårdsbiologi vid Högskolan i Halmstad.

Jag undersöker livshistorie-evolution, evolution av icke-genetisk nedärvning och evolution av åldrande. För mer information om min forskning, se min hemsida.

Min huvudsakliga undervisning är vid Högskolan i Halmstad, men jag undervisar även på kursen Beteendeekologi i Uppsala.

Martin Lind

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin