Tom Mels

Universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen

Telefon:
018-471 83 51, 0498-10 83 51
E-post:
tom.mels@kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby
Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Jag är programsamordnare för Kandidatprogram i samhällsplanering vid Campus Gotland. Min forskning berör främst planering och rättvisefrågor kring natur och landskap: modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950, planering och vindkraft. Jag undervisar på ett dussin kurser om planeringsteori, naturresurser, globalisering, det offentliga rummets omvandling, landskap och miljörättvisa och är handlederare till en handfull doktorander.

Biografi

Jag disputerade vid Lunds Universitet 1999, och arbetade därefter som universitetslektor vid Lunds Universitet och Malmö Högskola (1999-2000), Högskolan i Kalmar/ Linnéuniversitetet (2000-2009), samt vid Högskolan på Gotland (2009-2013). Jag var även postdoc vid University College Dublin (2001-2002) och gästlektor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet 2009-2012. 2009 blev jag utsedd till docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet.

Min forsking eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950, samt planering och vindkraft. För närvarande undervisar jag även på ett tiotal kurser om naturresurser, planering och planeringsteori, det offentliga rummet, globalisering och miljörättvisa. Jag har också under många år engagerat mig i att organisera nationella forskarkurser med landskap som huvudtema (tillsammans med Tomas Germundsson vid Lunds universitet) och är handledare för en handfull doktorander.

Min forskning har bl.a. publicerats i tidskrifter som Annales de Géographie , Antipode, Cultural Geographies, Environment and Planning D: Society and Space, Landscape Research, Journal of Historical Geography och Geografiska Annaler. Jag har under ett decennium varit en av redaktörerna för Landscape Research (Routledge) samt arbetar på redaktörsrådet (editorial board) för Cultural Geographies (Sage).

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My work is mainly in the field of historical landscape studies, with a particular focus on 19th- and 20th-century capitalist modernity in the Swedish countryside. Wild Landscapes (Lund University Press 1999, dissertation) traces the rise and development of national park ideology and planning in Sweden. Co-written with Anne Buttimer, By Northern Lights (Ashgate, 2006) explores the long history of practicing geography in Sweden, and the edited collection Reanimating Places (Ashgate, 2004) deals with place and ideas of rhythm. I have a longstanding interest in historical geographies of land draining on Gotland, processes of primitive accumulation, planning and environmental justice. I served as an associate editor of Landscape Research and member of the editorial board of Cultural Geographies.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Tom Mels

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin