Patrik Klingborg

Nyckelord

  • ancient greece
  • aqueducts
  • classics
  • greek cisterns
  • water supply

Biografi

Patrik Klingborg är Biträdande Lektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, och fokuserar huvudsakligen på vattenhanteringen i antikens Grekland. Inom ramen för detta har han fokuserat på icke-monumentala vattenkällor såsom cisterner och brunnar, samt hur vatten användes inom grekisk religion. Han sitter också i styrelsen för Frontinus-Gesellschaft och deltar aktivt i Svenska institutets i Athen fältarbete.

Forskning

Antik vattenhantering
- Vattenförsörjningsystemets utveckling i antikens Grekland
- Cisterner i antika Grekland
- Vattenanvändning i grekisk religion
- Romerska akvedukter

Andra ämnen
- Norra greklands historia
- Urbanism

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Patrik Klingborg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin