Elin Thunman

Biografi

Det övergripande temat för Elin Thunmans forskning är det mellanmänskliga mötets grundläggande betydelse för såväl individens identitet och självutveckling som samhällets återskapande och förändring. I avhandlingen Motstånd och kreativitet: George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten (2004), lyfter hon fram den avgörande betydelse G. H. Mead fäster vid erfarenheten av motstånd i det vanemässiga handlingsflödet.

Efter avhandlingen har Elin Thunman gått vidare och tillämpat de interaktionistiska teorierna men även moderna teorier om samhälleliga förändringsprocesser och deras betydelse för individens identitet och hälsa. Hon har framförallt fördjupat sig i de sociala och hälsomässiga konsekvenserna av det nya, individualiserade arbetslivets förändrade organisationsformer och förväntningar på individen.

Elin Thunman har varit verksam vid Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Hon har varit styrelsemedlem i Genusforskningsinstitutet och Sveriges Sociologförbund.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Rapporter

Elin Thunman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin