Petronella Bjurling-Sjöberg

Kort presentation

Leg. sjuksköterska spec. utb. intensivvård. Disputerade mars 2018 med en avhandling om teamarbete och implementering av vårdplaner. Arbetar som patientsäkerhetssamordnare i Region Sörmland med postdoc-stöd från FoU-centrum/Centrum för Klinisk Forskning Sörmland (CKFD). Kliniskt verksam vid Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning. Nuvarande forskning handlar om patientsäkerhet, bl.a. omhändertagande av kritiska tillstånd, teambaserad utbildning samt implementering av evidensbaserad praktik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Petronella Bjurling-Sjöberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin