Maria Fredriksson

Kort presentation

Universitetslektor i kvalitetsteknik, med forskning som inriktar sig på hur arbetssätt och verktyg från kvalitetstekniken används inom olika typer av organisationer, t ex icke-vinstdrivande, temporära och offentliga. Forskningen inriktar sig också på hur arbetssätt och verktyg från kvalitetstekniken används i mellan-organisatoriskt samverkansarbete.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Dataset

Maria Fredriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin