Pernilla Ågård

Kort presentation

Jag disputerade 2020 med en avhandling om språkliga förhandlingar. Genom fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal specialiserad på livets sista tid belyser avhandlingen hur föreställningar om invandrarskap förhandlas fram i samtal personalen emellan.

Som postdoktor i projektet Exlusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications (CIVEX), handlar min nuvarande forskning om potentiellt marginaliserade äldres möjlighet till samhällsengagemang.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Pernilla Ågård

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin