Petter Spjut

Doktorand i nya testamentets exegetik vid Teologiska institutionen; Bibelvetenskap

E-post:
petter.spjut@teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Petter Spjut är doktorand i Nya testamentets exegetik och skriver sin avhandling om 300-talets debatter kring auktoritativ text, med särskild fokus på texttolkning i den koptiska texten Pistis Sophia. Förutom senantik kristendom, samt koptisk och grekisk litteratur, intresserar sig Petter också för ideologikritik och receptionshistoria.

Nyckelord

  • apokryfer
  • gnosticism
  • grekiska
  • koptiska
  • nya testamentet
  • pistis sophia
  • receptionshistoria
  • senantiken
  • tidig kristendom

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Petter Spjut

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin