Nils Kirsten

Kort presentation

Jag är universitetslektor i pedagogik och mina huvudsakliga forskningsområden är lärares kompetensutveckling, lärarprofessionalism och skolans styrning.

Jag leder två forskningsprojekt:

  1. "Att studera kompetensutvecklingens effekter genom kvasi-experimentella analyser av TIMSS och PIRLS" (2022-2025). Medverkande: Jannika Lindvall, Andreas Ryve, Jan-Eric Gustafsson och Leah Natasha Glassow.
  2. "Förbättrar speciallärare elevernas kunskaper?" (2024-2026). Medverkande: Maria Rasmusson.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Rapporter

Övrigt

Nils Kirsten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin