Kahl Hellmer

Kort presentation

Jag är intresserad av vilka faktorer som förklarar varför barn är olika i sina beteenden och personligheter. Vilka effekter har föräldrastil, personlighetsdrag, och omgivning--och hur interagerar de?

Biografi

Utbildning

Filosofie Doktor, Psykologi, 2021
Uppsala universitet

Filosofie Magister, Ljudteknik, 2013
Luleå tekniska universitet

Tidigare anställningar

Umeå universitet, Institutionen för psykologi, Forskningsassistent, 2010-2012

Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för tal, musik och hörsel, Forskningsingenjör, 2005-2013

Rockheim - Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Konsult, 2009-2010

Piteå musikhögskola/Luleå tekniska universitet, Handledare, 2006-2007

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Kahl Hellmer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin