Ann Catrine Eldh

Kort presentation

Jag är docent i vårdvetenskap och associerad till forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Såväl min kliniska bakgrund som min forskning rör förbättringar i hälso- och sjukvård, och jag är särskilt inriktad på implementering av kunskap i praktik - ett område som omfattar frågor som t ex patientdelaktighet och underlättande strategier för evidensbaserad praktik - vilket jag driver i forskargruppen men också vid Linköpings universitet.

Forskning

Tidigare och aktuella forskningsprojekt:

  • Patient participation - what it is and what it is not. 2002-2006. PhD program. Finansierat av Capio, Capio S:t Görans sjukhus och SLL.
  • Facilitating Implementation of Research Evidence - FIRE. 2009-2013. Finansierat av EU.
  • Kvalitetsregister som Verktyg för kvAlitetsutvecKling - KVAK. 2012-2016. Finansierat av SKL.
  • Primary Leaders Implementing Stroke guidelines - PLIS. 2013. Finansierat av Vårdal.
  • MOral - managers as facilitators of evidence-based oral care in frail older people. 2015. Finansierat av Region Dalarna.
  • Facilitating implementation of Preference-based Patient Participation, by means of the 4Ps tool. 2018- pågående. Finansierat av FORSS och Njurfonden.
  • Onset PrevenTion of urinary retention In Orthopaedic Nursing and rehabilitation. Pilotprojekt 2014, finansierat av Vårdal. RCT 2020- pågående. Finansierat av FORTE.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Ann Catrine Eldh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin