Helene von Granitz

Kort presentation

Mitt intresse inom forskningsfältet är välfärdsfrågor och implementeringsprocesser av sociala reformer, dess utfall för olika grupper av användare och till vilken grad detta utfall genom statliga styrningsmekanismer uppfyller vissa på förhand ställda rättigheter. I min avhandling har jag ett fokus på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utifrån frågeställningen om socialförsäkringens implementering av personlig assistans har uppfyllt lagstiftningens intentioner.

Helene von Granitz

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin