Marie Dubremetz

Forskningsingenjör vid Institutionen för ABM; Centrumbildning i Digital Humaniora

E-post:
marie.dubremetz@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Teaching, researching and Helping digital Humanists at Uppsala university.

For updated info please see :

http://stp.lingfil.uu.se/~marie/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin