Mia Geijer

Adjungerad universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen; Kulturvård

E-post:
mia.geijer@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby
Mia Geijer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin