Hanna Spangenberg

Kort presentation

Specialistläkare i psykiatri och medicine doktor.

Biografi

Jag är specialistläkare i psykiatri och arbetar på Ätstörningsenheten vid Akademiska sjukhuset. Jag disputerade 2023 på en avhandling om personlighet och personlighetssyndrom, och är nu i uppstartsfasen av ett projekt som post doc inom ätstörningsforskning. Jag har ett stort intresse för undervisning och har sedan 2012 deltagit i undervisningen på läkarprogrammet i Uppsala.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete gjorde jag en uppföljningsstudie av individer som i ung vuxenålder varit patienter inom psykiatrin. Jag undersökte bland annat hur personlighet och personlighetssyndrom utvecklades över tid, och vilken inverkan dessa hade på sociala och biologiska utfall.

Jag håller nu på att starta upp ett projekt som post doc. I detta projekt kommer jag att undersöka riskfaktorer för utveckling av svår ihållande ätstörning. Att identifiera sådana faktorer skulle kunna leda till att de i framtiden går att påverka och därmed minska risken för ett långvarigt förlopp av ätstörningar.

Hanna Spangenberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin