Jennah Dharamshi

Postdoktor vid Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-post:
jennah.dharamshi@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Jennah Dharamshi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin