Cathrine Axfors

Kort presentation

Jag är legitimerad läkare och disputerade 2018 med en avhandling om betydelsen av ängsliga personlighetsdrag under graviditet.

Aktuella forskningsämnen:

- Kvinnors psykiska hälsa kring graviditet och förlossning, t.ex. inom BASIC-studien vid Kvinnokliniken i Uppsala.

- Betydelsen av fysisk aktivitet för förlossningsutfall och mammors kardiovaskulära hälsa på längre sikt.

- Hur kan nordisk registerforskning bli ännu bättre? En kartläggning och granskning (planerat postdokprojekt).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Cathrine Axfors

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin