Emma Laurin

Kort presentation

Jag är FD och lektor i utbildningssociologi vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mina forskningsintressen är sociala gruppers utbildningsstrategier, elever med långvarig skolfrånvaro och betydelsen av neuropsykiatriska diagnoser i skolan.

Jag tillhör forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), undervisar framförallt i utbildningssociologi och är koordinator för forskarskolan Skola, sport, skärm.

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

CURRENTLY WORKING ON THE FOLLOWING PROJECTS:

Student Health as a Market - commercialisation, cooperation and consequences
Participants: Joakim Lindgren (Pl) Linda Rönnberg, Malin Benerdal
Funding body: Swedish Research Council
Duration: 2023-2025

The rise of integration: A historical institutionalist analysis of the emergence of the paradigm of integration in Sweden
Participants: Anne Berg (Pl) Johanna Ringarp
Funding body: Swedish Research Council
Duration: 2022-2024

Throughput at the teacher education program
Participants: Ida Lidegran, Lisa Backman
Funding body: Uppsala university
Duration: 2022

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Emma Laurin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin