Göran Gustafsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Kvalitetsteknik

Telefon:
018-471 84 16
Mobiltelefon:
070-167 99 23
E-post:
goran.gustafsson@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby
Göran Gustafsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin