Carl Hägglund

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap; Solcellsteknik

Mobiltelefon:
073-101 40 36
E-post:
carl.hagglund@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin