Steffi Knorn

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik; Signaler och system

E-post:
steffi.knorn@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin