Anton Dahlberg

Kort presentation

Anton Dahlberg är forskare i CHAP, där han är engagerad i forskning rörande förskolebarns psykiska hälsa samt föräldraskap (bl. a. inom Fokus-forskningsprojektet). Han disputerade 2021 med sin avhandling om beteende- och känslomässiga problem hos förskolebarn samt föräldraskapsstöd.

Anton arbetar även med att låta de yngsta barnens röst göras hörd, och använder och utvärderar bl. a. intervjumetoden In My Shoes.

Vid sidan av forskningen är Anton verksam som psykolog inom mödra-/barnhälsovården.

Biografi

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin