Evelina Liljeberg

Universitetslektor programsamordnare dietistprogrammet vid Institutionen för kostvetenskap

Telefon:
018-471 50 16
Mobiltelefon:
070-167 91 57
E-post:
evelina.liljeberg@ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Fysioterapi och beteendemedicin

Mobiltelefon:
070-167 91 57
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Nyckelord

  • clinical nutrition
  • dietitian
  • disease-related malnutrition
  • nutrition therapy
  • oral nutritional supplements

Biografi

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap. Tjänsten är med förenad med tjänstgöring som dietist vid Akademiska sjukhuset, VO rehabilitering och smärtcentrum. Jag tog min doktorsexamen vid institutionen i juni 2021 och min avhandling fokuserade på förskrivning av och följsamhet till förskrivning av kosttillägg. Mina forskningsintressen berör dietistens profession och nutritionsbehandling vid sjukdomsrelaterad undernäring.

Jag undervisar inom dietistprogrammet och kostvetarprogrammet och brinner för att knyta samman forskningen inom dietetik och nutrition med undervisning och klinisk verksamhet. Jag är även programsamordnare för dietistprogrammet samt ansvarig för dietiststudenternas kliniska placeringar under termin tre och sex på utbildningen.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Evelina Liljeberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin