Sören Lehmann

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Hematologi

Mobiltelefon:
070-760 48 82
E-post:
soren.lehmann@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala
Sören Lehmann

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin