Maissa Al Adhami

Kort presentation

Mina doktorandstudier fokuserade på faktorer som påverkar migranters hälsa och välbefinnande, och skyddar mot ohälsa i den tidiga post-migrationsfasen. Mitt forskningsintresse inbegriper ämnen som migration och hälsa, sociala hälsodeterminanter och jämlik hälsa, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik samt integrationsdiskurser. Jag arbetar för närvarande som forskare och lärare vid inst för folkhälso- och vårdvetenskap där jag medverkar i bl a projektet Tillsammans för en trygg start.

Nyckelord

  • health literacy
  • post migration
  • public health
  • qualitative methods
  • quantitative methods
  • social capital
  • • migration and integration
  • • refugee studies

Biografi

Jag har en grundexamen i Orientalistik från Uppsala Universitet och en mastersexamen i global hälsa från Karolinska Institutet. Jag har också studerat civilrätt, statsrätt och EG-rätt vid Uppsala Universitet. Jag har femton års arbetslivserfarenhet som projektledare och utredare vid Karolinska Institutet inom fältet internationella utbildningsfrågor och internationellt forskningssamarbete. Jag disputerade vid Uppsala universitet (maj 2023) med avhandlingen "Health of refugee migrants in the early post-migration phase in Sweden - The role of health resources and health promotion." Jag är medlem i Swedish Chapter of Women in Global Health (WGH) och Support Platform for Migration and Health, Malmö Institute for Studies of Migration (MILSA).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Rapporter

Maissa Al Adhami

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin