Linda Dunder

Postdoktor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Arbets- och miljömedicin

E-post:
linda.dunder@medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdok på avdelningen Arbets-och miljömedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper/Uppsala universitet. I min forskning ingår epidemiologiska studier där vi studerar hormonstörande miljögifters betydelse för uppkomst av metabola sjukdomar som fetma och diabetes.

Exponeringen för hormonstörande miljögifter är omfattande och global vilket har lett till ökad oro kring potentiella hälsoeffekter av exponering för dessa kemikalier.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Linda Dunder

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin