Maryam Taheri

Kort presentation

Ekonom vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion (VI2). Arbetar med budget, bokslut, uppföljning och ekonomisk rapportering av projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin