Alexandra Lebedeva

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
072-999 90 53
E-post:
alexandra.lebedeva@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Alexandra Lebedeva

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin