Ylva Haraldsdotter

Kommunikatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
070-167 92 99
E-post:
ylva.haraldsdotter@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning samt att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd.

Jag arbetar på NCK som kommunikatör och webbredaktör för NCK:s kunskapsbank.

Nyckelord

  • extern webb
  • infoglue
  • kommunikatör
  • kunskapsbanken
  • nationellt centrum för kvinnofrid
  • redaktör
  • skyddsombud
  • våld i nära relationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin