Elisabet Sandberg

Kommunikatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Telefon:
070-167 98 59
E-post:
elisabet.sandberg@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Nyckelord

  • informatör
  • nationellt centrum för kvinnofrid
Elisabet Sandberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin