Klara Lahne

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Barnonkologisk och neurologisk forskning

E-post:
klara.lahne@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Barnhälsovården, Muninhuset
Akademiska meriter:
Läkare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin