Daniel Nordholm

Biografi

Docent i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap. Utbildningschef för rektorsutbildningen. Aktuella forskningsintressen adresserar bland annat rektorers identitet, autonomi och skolförbättring. Tillhör forskningsgruppen REL (Research on Educational Leadership).

Pågående forskningsprojekt:

Projektledare (2023-2026): "Comparing Leadership Autonomy in Swedish, Finnish and Icelandic Municipalities and Schools", finansierat av Vetenskapsrådet. I projektgruppen ingår också Maria Jarl, lektor vid Göteborgs universitet, Wieland Wermke, professor vid Stockholm universitet, samt Gunnlaugur Magnusson, docent vid Uppsala universitet. För mer information: https://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/rel/pagaende-forskningsprojekt/

Projektpartner (2021–2024): “Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools (CLASS)”, finansierat av Norska Forskningsrådet. Projektet leds av professor Tine Prøitz vid Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, University of Sørøst-Norge.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Daniel Nordholm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin