Jezzica Israelsson

Doktorand vid Historiska institutionen

Telefon:
018-471 70 43
Fax:
018-471 15 28
E-post:
jezzica.israelsson@hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar framförallt med social- och rättshistoria, med ett särskilt intresse för hur kvinnor och män tog tillvara på och försvarade sina rättigheter under 1700- och 1800-talen, samt de konsekvenser detta kunde ha för större skeenden i samhället. Min avhandling skrivs inom ramen för projektet Gender and Work (http://gaw.hist.uu.se/).

Biografi

 • Doktorand sedan 2017
 • Masterexamen i historia med tidigmodern inriktning, Uppsala universitet, (2016)
  • Masteruppsats: In consideration of my meagre circumstances. The language of poverty as a tool for ordinary people in early modern Sweden
 • Kandidatexamen i historia, Uppsala universitet (2014)
  • Kandidatuppsats: Arbete på Stockholms spinnhus. En plats för kontroll och ordning inom ramen för en hushållsmodell
 • Arbete som jurist inom domstolsväsendet och på advokatbyrå (2009-2014)
 • Juris kandidatexamen, Uppsala universitet (2009), inklusive ett års utbytesstudier i Strasbourg, Frankrike

Övriga akademiska meriter

 • Deltagare vid European Association for Urban History 13th International Conference on Urban History, “Reinterpreting Cities”, Helsingfors universitet (2016)
  • Presenterat paper: For I willingly acknowledge the debt and have never denied to pay it. Widows, wives and single women as creditors and debtors in 18th century Uppsala.
Jezzica Israelsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin