Tomas Wennmark

Biblioteksassistent vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för informationstjänst

Telefon:
018-471 39 77
Mobiltelefon:
070-425 04 76
E-post:
tomas.wennmark@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin