Iain Denny

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

E-post:
iain.denny@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Biografi

Iain Denny är doktorand vid sektionen för marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han är aktiv inom fältet konsumentforksing med inriktning mot konsumtions sociologi.

Han har en mastersexamen i marknadsföring från Stockholms universitet och en kandidatexamen i film och litteraturstudier från Sheffield Hallam University.

Forskning

Iain arbetar för närvarande med att utveckla det psykoanalytiska konceptet melankoli i linje med det senaste intresset av psykoanalytiskt teoretiserande i interprativ konsumentforsking. Dessa teoretiska härledningar har direkt koppling till hans pågående arbete om att lämna konsumentgrupper och konsumptionsmetoder.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Iain Denny

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin