Annika Nagorsen Kastlander

Bibliotekarie (tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Telefon:
018-471 41 85
Mobiltelefon:
072-999 91 62
E-post:
annika.nagorsenkastlander@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-08-28 - 2025-01-19

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin