Lisa Grahn

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
lisa.grahn@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade våren 2022 och undervisar sedan dess i litteraturvetenskap. Min avhandling handlar om moderskap som funktion och tema i Sara Lidmans Jernbanesvit. I min forskning intresserar jag mig för genus, historieskrivning och fiktionens gränsland. Jag ägnar mig för närvarande åt svenska historiska romaner från 1960 och framåt. Jag forskar även om influencerlitteratur och digitalt kapital på bokmarknaden.

Biografi

Fil. dr. i litteraturvetenskap, 2022.

Åren 2021-2023 deltar jag i EU-projektet "MotherNet: Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood”.

Medverkan i media:

A-kursen, avsnitt 3: "Varför är våra författare så självupptagna?"

Bildningspodden om Sara Lidman

Forskning

I avhandlingen Jernbanans mödrar. Berättande och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos (2022) undersöks moderskap och modrande i Lidmans romansvit. I centrum för sviten står ett stort manligt kodat modernitetsprojekt; att ta järnvägen till Västerbotten. Genom att läsa verket som en berättelse om moderskap vidgas vår förståelse av Lidmans arbete, men även av representationen av mödrar i svensk litteratur. Studien undersöker beskrivningen av moderskap, graviditet och förlossning i romanerna, samt konflikten mellan (kroppslig) integritet och införlivning i en familj. Avhandlingen illustrerar således bredden och komplexiteten i moderskapsskildringarna, och kopplar dem till romanernas övriga teman, som kolonialism, modernitet och dikotomin individualism/gemenskap. Resultaten visar hur redan existerande maktstrukturer både påverkas och reproduceras av normer kring barnafödande och reproduktion, vilket skapar en hierarki mellan mödrar som upprepas i narrativet. Utöver skildringarna av individuella mödrar, visar avhandlingen hur det matrilinjära, tillsammans med upprepningar och magiska inslag som visioner, spöken och ofödda barn, skapar en existens som är fragmenterad och mångbottnad.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Lisa Grahn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin